مطالبه وجه بابت،ما به التفاوت کسری یا مازاد مساحت__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

دعاوی ملکی قسمت ۱۴

دعاوی ملکی قسمت ۱۴

تأیید بطلان معامله به دلیل حجر

مبنای حقوقی دادخواست

حجر به فتح «ح» به معنای ممنوع شدن شخص از تصرف و معامله نسبت به اموال خود است. مهمترین اسباب حجر عبارتند از صغر (عدم بلوغ)، سفه (کسی که عقل معاش ندارد و دیوانگی ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حجر است که تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران منع می کند. شخصی را که در شرایط حجر قرار دارد، اصطلاحاً محجور می نامند.
بر اساس قانون اغلب معاملات اشخاص محجور باطل و در مواردی هم غیر نافذ است. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی مثل ولی و قیم باطل میشود. از جمله اشخاص محجوری که معاملات آنها باطل است، مجنون و صغیر غیر ممیز است. بنابراین اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی ملکی را معامله کند، آن معامله باطل خواهد بود و طرف دیگر معامله میتواند تأیید و اعلام بطلان آن را از محکمه بخواهد معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آنها ایجاد نکند صحیح است و معاملاتی ممکن است آنها را متعهد کند و یا ضرری برای آنها داشته باشد غیر نافذ است و صحت آن منوط به تأیید ولی و یا قیم است.

معاملات ورشکسته در شرایطی صحیح و در مواردی باطل و در مواردی غیر نافذ و در برخی حالات قابل فسخ است.

برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع است و ضمانت اجرای این گونه معاملات عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان بطلان آن است.

به عنوان مثال فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم، بدون اجازه ی دادستان مانند معامله ی فضولی غیر نافذ است و اگر معامله را تنفیذ نکند. معامله باطل میشود.

 

ا: معاملات غیر نافذ محجورین معامله ی اشخاص صغیر ممیز و غیر رشید در تمام مواردی که معاملات محجور باطل محسوب میشود. دادگاه به تقاضای ذی نفع و یا شخص ذی سمت به این بطلان رسیدگی و بطلان معامله را تأیید می کند.

دعاوی ملکی قسمت ۱۴

طرفین دعوی

هر شخصی که با محجور قراردادی منعقد کرده مثلاً شخصی به عنوان خریدار یا فروشنده ملکی را معامله کرده است میتواند خواهان دعوی باشد و به طرفیت ولی یا قیم محجور طرح دعوی کند. به علاوه ولی، قیم و یا دادستان نیز میتوانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است خریدار یا فروشنده طرح دعوی کنند در مورد تاجر ورشکسته مدیر تصفیه و یا هر یک از طلبکاران ورشکسته می تواند طرح دعوا کند.دعاوی ملکی قسمت 6

مرجع صالح برای رسیدگی

اگر مالی که معامله شده است ملک باشد دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد در مورد معاملات تاجر ورشکسته دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است می تواند به دادخواست تایید بطلان قرارداد رسیدگی کند.

نحوه ی اجرای رأی

معاملات شخص محجور یا غیر نافذ است که در صورت رد باطل محسوب میشود و یا از ابتدا باطل است و در هر دو صورت دادگاه، معامله را ابطال نمی کند و انشای جدیدی در رأی خود نمی آورد؛ بلکه تنها بطلان معامله را تأیید میکند و رأی نیاز به اجراییه ندارد.https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/86c690aa-77bc-41f8-7579-08d69e13b653

برخی نکات کلیدی برای طرح دعوی

(۱) در مواردی که محجور شناخته شدن فرد، نیاز به حکم دادگاه دارد. مانند حجر سفیه یا ورشکسته اگر حکم حجر از طرف دادگاه صادر نشده باشد. نمی توان شخصی را محجور دانست و در ابتدا بایست از دادگاه صالح حکم حجر گرفته شود و دادگاه ابتدای تاریخ حجر را معلوم کند تا بتوان دادخواست تأیید بطلان معامله را مطرح کرد

در نهایت چنانچه سوال حقوقی در خصوص دعاوی ملکی  با وکلای متخصص موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در این حوزه داشته میتوانید با شماره تماس ۷۷۷۲۳۶۰۶ و ۷۷۷۲۴۲۶۴ تماس بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *