وکیل دعاوی کیفری قسمت 2

وکیل دعاوی کیفری قسمت 2

 قبل از توضیح و ارائه لیست انواع جرایم کیفری باید خاطر نشان کرد که قاعده کلی وجود دارد که ما هیچ کس را بخاطر اعمالی که انجام می دهد نمیتوانیم مجازات کنیم مگر این که اعمال آن ها از سوی شرع و یا قانونگذاران جرم انگاری شده باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشند پس هرزمان که فردی عملی را انجام دهد و آن عمل با توجه به قانون جرم باشد می توان مرتکب آن را مجازات نمود به عبارت دیگر تعریف جرم نیز را نیز اینگونه میتوان شرح داد که عملی است که توسط حاکم شرع برای آن مجازات تعیین شده باشد.

دعاوی کیفری به طور کلی در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود. در اکثر کشورها، دادگاه‌های کیفری به عنوان قسمتی از سیستم قضایی عمل می‌کنند و مسئولیت رسیدگی به جرائم کیفری را برعهده دارند.

در ایران، دادگاه های کیفری در سه سطح مختلف فعالیت می کنند:

دادگاه های استانی

دادگاه های شعبه

و دادگاه های انقلاب

دادگاه‌های کیفری مسئول رسیدگی به مواردی مانند قتل، سرقت، تجاوز، خرابکاری و جرایم کیفری دیگر هستند.

در دادگاه‌های کیفری، دادگاه با بررسی شواهد و مدارک، شاهدان و متهمان، تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا متهم مقصر است یا نه، را به عهده دارد.
اگر متهم مقصر بدانده شود، دادگاه مجاز به صدور حکم و تعیین مجازات است که ممکن است شامل جریمه، حبس، تعلیق مجازات و یا حتی اعدام باشد.

دادگاه کیفری یک

دادگاه کیفری، دادگاهی است که در آن جرائم کیفری بررسی و حکم صادر می‌شود. این دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها به عنوان قسمتی از سیستم قضایی عمل می‌کنند و در آن‌ها قوانین کیفری اجرا می‌شوند.

در دادگاه کیفری، شاهدان، خواهان و متهمان برای شفاهی و یا تحت رسمیت سوگند شهادت می‌دهند. پس از جمع‌آوری شواهد، دادگاه به بررسی مدارک، شواهد و اظهارنظر شاهدان و متهمان می‌پردازد و پس از بررسی و تحلیل مدارک و شواهد، به تصمیم‌گیری درباره مجازات متهم می‌پردازد.

مجازات‌هایی که در دادگاه کیفری صادر می‌شود، شامل حبس، جریمه، تعلیق مجازات و حتی اعدام می‌شود. همچنین، در دادگاه کیفری ممکن است مجازات‌های دیگری نیز تعیین شود، مانند شرایط خاصی که می‌تواند باعث عدم اجرای مجازات شود.

وکیل دعاوی کیفری قسمت 1

دادگاه کیفری دو

دادگاه کیفری به طور کلی به دو نوع دادگاه تقسیم می شود:

دادگاه کیفری اولین درجه:

 این دادگاه‌ها در سطح پایین‌تر و محلی قرار دارند و مسئولیت رسیدگی به جرائم کیفری را دارند. این دادگاه‌ها در اولین فرصت، مباحث مربوط به پرونده جرم را بررسی کرده و تصمیم‌گیری در مورد مجازات متهم می‌کنند.

اگر مجازات تعیین شده توسط دادگاه اولین درجه قابل قبول نباشد، متهم می‌تواند در دادگاه بالاتر، یعنی دادگاهی با درجه دوم، تجدیدنظر در پرونده خود را درخواست کند.

دادگاه کیفری دومین درجه:

 این دادگاه‌ها در سطح بالاتر و بیشتر به عنوان دادگاه‌های استئیناف شناخته می‌شوند و مسئولیت تجدیدنظر در پرونده‌هایی است که در دادگاه کیفری اولین درجه بررسی شده است را دارند.

این دادگاه‌ها در اولین فرصت، پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند و تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، دادگاه کیفری دومین درجه مسئولیت تجدیدنظر در پرونده‌هایی را دارد که در دادگاه کیفری اولین درجه بررسی شده و متهم یا خواهان مجازات با تصمیم گرفته شده در دادگاه اولین درجه، موافق نیستند.

وکیل دعاوی کیفری قسمت 2--موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
وکیل دعاوی کیفری قسمت 2–موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

دادگاه نظامی

دادگاه نظامی، دادگاهی است که به صورت ویژه برای رسیدگی به جرائم نظامی و جنایات جنگی تشکیل می‌شود. این دادگاه‌ها در برخی کشورها وجود دارند و معمولاً به صورت نظامی و تحت نظارت نیروهای مسلح و وزارت دفاع عمل می‌کنند.

در بسیاری از کشورها، دادگاه نظامی تنها برای محاکمه نظامیان و افراد مرتبط با نیروهای مسلح تشکیل می‌شود. این افراد شامل نظامیان فعال، نیروهای محافظه کار، پلیس و نیروهای امنیتی دیگر هستند. هدف اصلی دادگاه نظامی، تأمین امنیت و حفظ نظم داخلی نیروهای مسلح و نظامیان است.

در کشورهایی که دارای قوانین جنگ هستند، دادگاه نظامی همچنین برای رسیدگی به جنایات جنگی و جرائمی که در زمان جنگ صورت می‌گیرد، تشکیل می‌شود. در این حالت، دادگاه نظامی باید به عنوان یک دادگاه بین‌المللی، موافقت‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی را رعایت کند.

دادگاه نظامی ممکن است به عنوان دادگاه اولین درجه و یا در سطح بالاتر در قالب دادگاه‌های استئینافی تشکیل شود. به هر حال، تصمیمات این دادگاه‌ها ممکن است به علت خاصیت ویژه آن‌ها، با دادگاه‌های دیگر متفاوت باشد.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Flaw%2Fshow%2F133797&psig=AOvVaw1AnLUmlLMvmgfPPLFLIGiE&ust=1707918752726000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwig1Pylu6iEAxUAAAAAHQAAAAAQBA

دادگاه انقلاب و قوانین کیفری

دادگاه انقلاب، دادگاهی است که مختص به پرونده‌هایی است که مربوط به جرائمی هستند که به دلیل نقض قوانین و مقررات اساسی و انقلابی در کشور اتفاق افتاده‌اند. این دادگاه‌ها در ایران و برخی کشورهای دیگر وجود دارند.

قوانین کیفری نیز به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به جرائم کیفری گفته می‌شود.

قوانین کیفری به دو دسته عمده تقسیم می‌شود: قوانین کیفری عمومی و قوانین کیفری خاص. قوانین کیفری عمومی، به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که به جرائم کیفری عمومی مربوط می‌شود و قوانین کیفری خاص به قوانینی گفته می‌شود که به جرائم کیفری خاص یا بخشی از آن‌ها مربوط می‌شود.

در ایران، قوانین کیفری عمومی و خاص در قالب مجموعه‌ای از مقررات تدوین شده‌اند که به طور جداگانه در کتب جداگانه انتشار می‌یابند. قوانین کیفری ایران شامل مجموعه‌ای از مقررات حقوقی هستند که به جرائم کیفری و مجازات‌های آن مربوط می‌شود.

دادگاه انقلاب در ایران به عنوان یکی از دادگاه‌های نظامی و کیفری، برای رسیدگی به پرونده‌هایی که به دلیل نقض قوانین اساسی و انقلابی در کشور اتفاق افتاده‌اند، تشکیل می‌شود. این دادگاه‌ها، بر اساس قوانین کیفری مربوطه، به بررسی و رسیدگی به پرونده‌هایی می‌پردازند که به دلیل جرائم کیفری از جمله تبانی، خیانت به نظام و… مربوط می شود.

دادگاه نظامی و قوانین کیفری

دادگاه نظامی، یکی از نوعی دادگاه کیفری است که برای رسیدگی به جرائمی که مستلزم دانش فنی نظامی هستند، تشکیل می‌شود. این دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌هایی مانند جنایات نظامی، جنایاتی که با استفاده از سلاح انجام شده‌اند، جنایاتی که در حالت جنگ انجام شده‌اند و جنایاتی که مربوط به نیروهای مسلح و افرادی است که در خدمت ارتش و سایر نیروهای مسلح قرار دارند، تشکیل می‌شوند.

قوانین کیفری نیز به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به جرائم کیفری گفته می‌شود. در این حوزه، قوانین کیفری نظامی به قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که برای پیگیری و پرداختن به جرائم کیفری نظامی در نظر گرفته شده‌اند.

در ایران، دادگاه نظامی به عنوان یکی از دادگاه‌های کیفری، برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به جنایات نظامی و جرائم کیفری نظامی هستند، تشکیل می‌شود. قوانین کیفری نظامی نیز شامل مجموعه‌ای از مقررات حقوقی هستند که به جرائم کیفری و مجازات‌های آن مربوط می‌شود. این قوانین به طور کلی، شامل مقررات مربوط به جنایات نظامی، جنایاتی که با استفاده از سلاح انجام شده‌اند، جنایاتی که در حالت جنگ انجام شده‌اند و جنایاتی که مربوط به نیروهای مسلح و افرادی است که در خدمت ارتش و سایر نیروهای مسلح قرار دارند، می‌باشد.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *