تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ،از کارافتادگی و ورشکستگی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری قسمت3

مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری قسمت3

شرکت‌ تجاری ، شرکت‌هایی هستند که با گونه‌های متفاوتی از محصولات و مشتریان (مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و دولت‌ها ) سروکار دارند . یک شرکت تجاری شرکتی است که به خرید و فروش محصولات به منظور کسب درآمد می پردازد.این شرکت ها ممکن است در بازرگانی بین المللی(صادرات و واردات) یا در داخلی(عمده فروشی یا خرده فروشی) فعالیت کنند.

یک گروه بازرگانی می تواند متشکل از چندین شرکت تجاری وابسته باشد، همانطور که یک شرکت تجاری می تواند از چندین بنگاه تجاری وابسته تشکیل شود.

عنوان شرکت تجاری بر شرکت هایی که در تولید یا خدمات فعال هستند نیز قابل اطلاق است ، چراکه آنها مواد اولیه و تدارکات را خریداری کرده ، سپس محصول یا خدمات تولیدی را به فروش می رسانند و از این تجارت کسب درآمد کرده و به فعالیت خود ادامه می دهند.

مسئولیت مدیرعامل شرکت مسئولیت محدود

مسئولیت مدیرعامل شرکت

اگر مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود هستید، لازم است که مسئولیت مدیرعامل شرکت مسئولیت محدود را بدانید زیرا چنانچه از موارد زیر بی اطلاع باشید یا عملکردی داشته باشید که منع قانونی دارند، ممکن است باعواقب کیفری و حقوقی مواجه شوید.

مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری قسمت3--موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری قسمت3–موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

مسئولیت کیفری مدیران  شرکت با مسئولیت محدود

برای آشنایی با شرایطی که ممکن است مدیر شرکت مسئولیت محدود ، به عنوان یک متهم در یک دعوی کیفری قراربگیرد ، در ادامه به بررسی مسئولیت کیفری مدیران می پردازیم.

همانطور که قبلا توضیح دادیم مدیران شرکت ممکن  است مرتکب جرایم عمومی مانند  بزه خیانت در امانت شوند و یا جرایم خاصی که فقط یک مدیر شرکت میتواند مرتکب آن شود.

در اینجا قبل از اینکه به جرایمی که به صورت خاص مربوط به مدیریت می شود یک نکته مهم را مطرح کنیم.

نکته مهم : جرایمی که لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تصویب شده است مربوط به مدیران شرکت های سهامی خاص و سهام عام هست و با توجه به اصل تفسیر مضیق و محدود قوانین نمی توانیم آن جرایم را به مدیران سایر شرکت ها مانند شرکت با مسئولیت محدود سرایت داد مگر اینکه آن حکم قانونی مستقیما به در خصوص مثلا مدیر شرکت با مسئولیت محدود و یا مدیرشرکت تضامنی باشد.

مطابق قانون تجارت درموارد زیر مدیران شرکت های با مسئولیت محدود کلاهبردار محسوب می شوند. یعنی به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

جرم اعلام پرداخت سهم الشرکه نقدی و یا تقویم خلاف واقع به اداره ثبت شرکت ها در شرکت با مسئولیت محدود

مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقعیت، پرداخت تمام سهم الشرکه ی نقدی و تقویم (قیمت گذاری) و تحویل گرفتن سهم الشرکه ی غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که برای ثبت شرکت تحویل می دهند، اظهار کرده باشند.

به عنوان مثال اگر مدیری در صورتجلسه ای که به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می کند بر خلاف واقعیت ، عنوان کند که شریکی مبلغی نقدی را وارد شرکت کرده است ولی در واقع  تحویل شرکت نشده باشد یا بر خلاف واقعیت  به اداره ثبت شرکت ها قیمت یک اتومبیلی که قیمت یک میلیاردی است ، سه میلیارد اعلام شود اموال غیر نقدی ای را که تحویل شرکت نشده است ، تحویل شده است.

وجود چنین مجازات سنگینی برای مدیران  به این دلیل است که مسئولیت مدیران اگر عضو شرکت هم باشند (زیرا مدیران میتوانند افرادی خارج از شرکت باشند) محدود به آورده شان در شرکت است و تنها به اندازه آورده مسئولیت دارند.

مسئولیت کیفری شرکت های تجاری قسمت2

بنابراین منطقی به نظر می رسد که قانونگذار حساسیت ویژه ای داشته باشد تا مدیران یا مؤسسین شرکت نتونند با درج مطالب غیر واقعی، مثل سرمایه ای بیشتر از سرمایه واقعی، اعتماد اشخاص ثالث را برای معامله با شرکت جلب کنند.

همچنین توجه کنید که مدیران معمولا انجام مورد بالا را به کارمندان شرکت و یا کادر حسابداری واگذار می کنند، اما لازم است بدانید که در این حالت هم مسئولیت قانونی آن با مدیران است! پس ضرورت دارد اگر مدیرهستید، اشخاص قابل اعتمادی را برای اینکار در نظر بگیرید تا با یک اشتباه از طرف کارمندان، شما در مظان اتهام کلاهبرداری که تا ۷ سال زندان دارد ، قرار ندهد.

جرم قیمت گذاری بیشتر از قیمت واقعی  مسئولیت محدود

 اشخاصی که با وسایل متقلبانه سهم الشرکه ی غیرنقدی را بیشتر از قیمت واقعی آن قیمت گذاری کرده باشند.

به بیان بهتر اگر مدیران یا مؤسسین شرکت، آورده های غیر نقدی مانند ملک، خودرو و… را با توسل به وسایل متقلبانه (مانند تبانی با کارشناس) بیشتر از قیمت واقعی اش اعلام کنند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

 جرم تقسیم منافع موهوم

مدیرانی که بدون وجود صورت دارایی یا با توسل به صورت دارایی مزور (غیرواقعی یا تقلبی) منافع موهومی (غیر واقعی) را بین شرکا تقسیم کنند.

قانونگذار به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت ها معامله می کنند این قاعده را وضع کرده است .

وقتی در شرکتی مانند مسئولیت محدود ، مسئولیت پرداخت بدهی ها محدود به سرمایه شرکت است ، ممکن است مدیران با صورت سازی ، شرکت را سودآور نشان دهنده و در ظاهر به نام سود و در عمل از سرمایه شرکت بین خود تقسیم کنند و به این صورت سرمایه شرکت را به تدریج از بین ببرند و دست طلبکاران را خالی بگذارند.

متاسفانه امروزه این موضوع خیلی رایج است و زمانی اتفاق می افتد که سود واقعی که برای تقسیم در نظر گرفته شده است کمتر از چیزی است که مقررات و اساس نامه شرکت اجازه داده است اما مدیران منافعی بالاتر از سقف تعیین شده بین شرکا تقسیم می کند.

پس به راحتی با انجام این کار مرتکب جرم کلاهبرداری میشوند در حالیکه ممکن است هدف مدیران بهره مند کردن شرکا از سود باشد. اما به دلیل ارتباط با حقوق اشخاص ثالث این کار جرم دانسته می شود.

همانطورکه بالاتر گفته شد مجازات هایی که در قانون تجارت ذکر شده است نباید موجب این تصور شود که بر اساس قوانین دیگر مثل قانون مجازات، فرد مرتکب، مجازات نمی شود. چون قانون تجارت فقط موارد انگشت شماری رو جرم دانسته است.

در حالیکه ممکن است عمل فرد مشمول جرایم قانون مجازات هم شود. مثل اینکه مدیری برای تقسیم سود غیرواقعی مرتکب جرم جعل شود که اینجا هم مجازات جعل اجرا می شود و هم مجازاتی که بیان کردیم.

جرم اعلام پرداخت سهم الشرکه نقدی و یا تقویم خلاف واقع به اداره ثبت شرکت ها در شرکت با مسئولیت محدود

مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقعیت، پرداخت تمام سهم الشرکه ی نقدی و تقویم (قیمت گذاری) و تحویل گرفتن سهم الشرکه ی غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که برای ثبت شرکت تحویل می دهند، اظهار کرده باشند.
به عنوان مثال اگر مدیری در صورتجلسه ای که به  تقدیم می کند بر خلاف واقعیت ، عنوان کند که شریکی مبلغی نقدی را وارد شرکت کرده است ولی در واقع  تحویل شرکت نشده باشد یا بر خلاف واقعیت  به اداره ثبت شرکت ها قیمت یک اتومبیلی که قیمت یک میلیاردی است ، سه میلیارد اعلام شود اموال غیر نقدی ای را که تحویل شرکت نشده است ، تحویل شده است.
وجود چنین مجازات سنگینی برای مدیران  به این دلیل است که مسئولیت مدیران اگر عضو شرکت هم باشند (زیرا مدیران میتوانند افرادی خارج از شرکت باشند) محدود به آورده شان در شرکت است و تنها به اندازه آورده مسئولیت دارند.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fqavanin.ir%2FLaw%2FPrintText%2F260099&psig=AOvVaw1FX0Uy76S3cDantZkDgNDp&ust=1710397767953000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwiI1MetzvCEAxUAAAAAHQAAAAAQBA

بنابراین منطقی به نظر می رسد که قانونگذار حساسیت ویژه ای داشته باشد تا مدیران یا مؤسسین شرکت نتونند با درج مطالب غیر واقعی، مثل سرمایه ای بیشتر از سرمایه واقعی، اعتماد اشخاص ثالث را برای معامله با شرکت جلب کنند.

همچنین توجه کنید که مدیران معمولا انجام مورد بالا را به کارمندان شرکت و یا کادر حسابداری واگذار می کنند، اما لازم است بدانید که در این حالت هم مسئولیت قانونی آن با مدیران است! پس ضرورت دارد اگر مدیرهستید، اشخاص قابل اعتمادی را برای اینکار در نظر بگیرید تا با یک اشتباه از طرف کارمندان، شما در مظان اتهام کلاهبرداری که تا ۷ سال زندان دارد ، قرار ندهد.

جرم قیمت گذاری بیشتر از قیمت واقعی  مسئولیت محدود

 اشخاصی که با وسایل متقلبانه سهم الشرکه ی غیرنقدی را بیشتر از قیمت واقعی آن قیمت گذاری کرده باشند.

به بیان بهتر اگر مدیران یا مؤسسین شرکت، آورده های غیر نقدی مانند ملک، خودرو و… را با توسل به وسایل متقلبانه (مانند تبانی با کارشناس) بیشتر از قیمت واقعی اش اعلام کنند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

 جرم تقسیم منافع موهوم

مدیرانی که بدون وجود صورت دارایی یا با توسل به صورت دارایی مزور (غیرواقعی یا تقلبی) منافع موهومی (غیر واقعی) را بین شرکا تقسیم کنند.

قانونگذار به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت ها معامله می کنند این قاعده را وضع کرده است .

وقتی در شرکتی مانند مسئولیت محدود ، مسئولیت پرداخت بدهی ها محدود به سرمایه شرکت است ، ممکن است مدیران با صورت سازی ، شرکت را سودآور نشان دهنده و در ظاهر به نام سود و در عمل از سرمایه شرکت بین خود تقسیم کنند و به این صورت سرمایه شرکت را به تدریج از بین ببرند و دست طلبکاران را خالی بگذارند.

متاسفانه امروزه این موضوع خیلی رایج است و زمانی اتفاق می افتد که سود واقعی که برای تقسیم در نظر گرفته شده است کمتر از چیزی است که مقررات و اساس نامه شرکت اجازه داده است اما مدیران منافعی بالاتر از سقف تعیین شده بین شرکا تقسیم می کند.
پس به راحتی با انجام این کار مرتکب جرم کلاهبرداری میشوند در حالیکه ممکن است هدف مدیران بهره مند کردن شرکا از سود باشد. اما به دلیل ارتباط با حقوق اشخاص ثالث این کار جرم دانسته می شود.

نکته ی مهم: همانطورکه بالاتر گفته شد مجازات هایی که در قانون تجارت ذکر شده است نباید موجب این تصور شود که بر اساس قوانین دیگر مثل قانون مجازات، فرد مرتکب، مجازات نمی شود. چون قانون تجارت فقط موارد انگشت شماری رو جرم دانسته است.

در حالیکه ممکن است عمل فرد مشمول جرایم قانون مجازات هم شود. مثل اینکه مدیری برای تقسیم سود غیرواقعی مرتکب جرم جعل شود که اینجا هم مجازات جعل اجرا می شود و هم مجازاتی که بیان کردیم.

مسئولیت مدنی مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

در مورد مسئولیت مدنی مدیران (الزام به جبران خسارت وارده در اثر فعالیت ها علاوه بر مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت هم در ماده ۱۰۱ برای مدیران مسئولیت تضامنی در نظر گرفته  است. با این توضیح که بیان شده:

اگر شرکت به خاطر عملکرد غلط مدیران و بر اساس حکم دادگاه باطل شود، مدیران به دلیل خسارت هایی که در اثر بطلان به اشخاص ثالث و دیگر شرکا وارد شده، مسئولیت تضامنی دارند.

سوالی که مطرح می شود این است منظور بطلان شرکت چیست ؟ شرکت یک نوع عقد است و اگر شرایط آن رعایت نشود ، باطل است .

شرط مسئولیت تضامنی مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود

۱-برای تحقق مسئولیت تضامنی باید شرکت تشکیل شده و شخصیت حقوقی اش شکل گرفته باشد . چون شرکتی که از نظر قانونی وجود ندارد، نمی تواند باطل اعلام شود تا به دلیل بطلان، مسئولیتی متوجه مدیرانش شود.

۲- بطلان شرکت در صورتی موجب می شود که مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت نقض شده باشد.
ماده ۹۶: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده ۹۷: در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.
پس اگر شرکت به دلایل دیگری مثل جعل امضای یکی از مؤسسین باطل اعلام شود، مسئولیت تضامنی به دنبال ندارد و صرفا مقررات قانون مجازات اعمال می شود (یعنی اعمال مجازات جرم جعل).
 ۳.مدیران نه بخاطر نقشی که در بطلان داشتند، بلکه به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه آگاهی رسانی، متحمل مسئولیت  تضامنی می شوند. تحمیل مسئولیت سنگین تضامنی بر مدیران نشانه ی اهمیتی هست که قانونگذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابراقدامات مدیران در نظر گرفتند.
۴.مسئولیت سنگین این ماده، مسئولیت کاملی است که نه تنها در برابر شرکا و شرکت، بلکه در برابر اشخاص ثالث هم می تواند اعمال شود.

درج کلمه مسئولیت محدود در کنار نام شرکت

تبعات درج نکردن عبارت با مسئولیت محدود در کنار نام شرکت

مطابق ماده ۹۵ قانون تجارت اگر شرکت شما مسئولیت محدود است ، عبارت با مسئولیت محدود را درکنار نام شرکت در تمامی سربرگ ها ، مکاتبات و غیره درج کنید .

اگر عبارت با مسئولیت محدود را در کنار نام شرکت خودتان درج نکنید چه می شود ؟

شرکت شما ، شرکت تضامنی محسوب می شود و شرکا مسئولیت تضامنی برای پرداخت بدهی ها دارند.

چنانچه شما درخصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *