الزام سازنده به اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

الزام سازنده به اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی

الزام سازنده به اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی

مبنای حقوقی دادخواست

یکی از مقدمات و پیش نیازهای احداث ساختمان اخذ پروانه تخریب و نوسازی بنا است.

به این اعتبار ،معمولاً یکی از تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت گرفتن این پروانه از شهرداری مربوطه است.

در صورتیکه سازنده از این تعهد قراردادی ، سر باز بزند امکان الزام وی از طریق دادگاه ،فراهم است.

البته در این خصوص، سازنده با استناد به وکالت کاری از سوی مالک ، صادر شده است ، اقدام می کند به همین دلیل مالک در صورتی می تواند، الزام سازنده را بخواهد که وکالت کاری ، جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی به وی اعطا شده باشد.

الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد

طرفین دعوی

خواهان دعوا ، مالک و خوانده این دعوی ، سازنده است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی الزام به سازنده به اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی در دادگاه محل وقوع ملک ، مطرح می شود.

الزام سازنده به اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
الزام سازنده به اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

نحوه اجرای رأی

بنا بر قاعده کلی در صورت استنکاف محکوم علیه (خوانده) ، رأی به وسیله مالک و به خرج محکوم علیه از طریق محکمه ، قابل اجرا است ، ولی چنین الزامی در غالب موارد  ، به کار مالک نمی آید.

به عبارت دیگر چنین الزامی نمی تواند ، تضمینی برای ادامه قرارداد ایجاد کند.

فایده عملی طرح این دعوا این است که اگر با وجود صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه ، سازنده از اخذ پروانه تخریب و نوسازی خودداری کند، مالک حق فسخ قرارداد را پیدا خواهد کرد.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ekhtebar.com%2F%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AD%25DA%25A9%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B1%2F&psig=AOvVaw0Li5cIfS2oXp3Ml9n4cHVw&ust=1718518449788000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwiIwY-g-tyGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا :

1- اختیار اخذ پروانه تخریب و نوسازی در وهله ی اول به عهده مالک است و سازنده به وکالت از مالک اقدام می کند به همین دلیل مالک در صورتی می تواند الزام سازنده را بخواهد که اولاً سازنده به این امر تعهد کرده باشد و ثانیاً مالک وکالت کاری به سازنده داده باشد.

2- برای طرح این دعوا حتماً باید مهلتی که در قرارداد برای اخذ پروانه تخریب و نوسازی برای سازنده تعیین شده است به اتمام رسیده باشد.

3- دفاع سازنده در مقابل این دعوا ممکن است وجود قوه قاهره و موانع خارج از اراده ی وی (فورس ماژور) باشد.تغییر قوانین و ممنوعیت صدور پروانه نوسازی از مصادیقی است که در زمره قوه ی قاهره قرار می گیرد.

4- اگر مالک مدارک لازم برای اخذ پروانه را در اختیار سازنده قرار نداده باشد مسئولیتی متوجه سازنده نبوده و دعوا محکوم به شکست است.

5- اگر مالک به استناد رأی دادگاه شخصاً اقدام به دریافت پروانه تخریب و نوسازی کند می تواند مبالغ پرداختی را به نسبتی که در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین شده است از سازنده مطالبه کرده و در صورت امکان با توقیف اموال وی مبلغ مذکور را وصول کند.
6- اگر مالک رأساً و بدون حکم دادگاه اقدام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی کند نمی تواند وجه آن را از سازنده مطالبه کند بنابراین باید ابتدا از طریق دادگاه سازنده را ملزم کند و سپس در صورت استنکاف وی اقدام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی کند.

مستندات قانونی :

ماده 219 قانون مدنی

ماده 221 قانون مدنی

ماده 222 قانون مدنی

ماده 225 قانون مدنی

ماده 239 قانون مدنی

صدر ماده 100 قانون شهرداری ها

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده ی شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ، به پروانه اخذ نمایند.

اهمیت اخذ مجوز در موضوع قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان چیست؟در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری تخریب و نوسازی ساختمان، پیمانکار و مالک باید در مورد اینکه اقدام به اخذ جواز برعهده کدام‌یک از ایشان باشد و همچنین هزینه‌های مربوط به اخذ مجوز، با یکدیگر توافق نمایند. لزوم اخذ پروانه تخریب و نوسازی علل مختلفی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی  /احداث ساختمان مطابق با ضوابط فنی و آیین‌نامه‌های طرح جامع شهری / بیمه نمودن ساختمان و عوامل انسانی/ استخدام‌شده در امر احداث ساختمان / بهر‌ه‌مندی از تخصص و مهارت مهندسین ناظر و پیشگیری از حوادث ساختمانی برای کارگران ساختمانی و ساختمان‌های مجاور.مجوز تخریب و نوسازی ساختمان حاوی چه اطلاعاتی است؟پروانه ساخت ساختمان دربردارنده اطلاعات مربوط به مشخصات مالک و ملک، ازجمله موارد زیر خواهد بود:مشخصات ملک مانند تعداد طبقات، نوع اسکلت ساختمان، مساحت زیربنا، محل احداث، نوع کاربری، میزان تراکم، مساحت زمین، وضعیت پارکینگ و …/مشخصات متقاضی صدور پروانه/تاریخ صدور پروانه/کروکی ساختمانشماره پلاک ثبتی ملک/ مشخصات مهندسین ناظر تعیین نوع مالکیت /اصلاحات و نحوه تمدید عوارض گوناگون وصول‌شده. مدت‌ اعتبار مجوز تخریب و نوسازی ساختمان :مدت اعتبار مجوز تخریب و نوسازی دو سال می‌باشد که این مدت قابل تمدید است. در هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری تخریب و نوسازی ساختمان، طرفین باید با عنایت به مدت قانونی اعتبار مجوز، در مورد زمان لازم جهت اتمام عملیات ساختمان نیز با یکدیگر توافق نمایند.مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز، ضرورتی در قرارداد پیمانکاری تخریب :جهت اخذ مجوز تخریب و نوسازی، هنگام مراجعه به مراجع ذی‌صلاح این مدارک را به‌همراه داشته باشید:ارائه اصل و کپی سند مالکیت ساختمان/ارائه اصل و کپی شناسنامه مالکین. چنانچه مالک اقدام به تنظیم قرارداد وکالت جهت تفویض اختیار انجام امور اداری به وکیل نماید، ضروری است اصل مدارک هویتی نماینده قانونی به‌همراه وکالت‌نامه به مرجع قانونی ذی‌صلاح تقدیم گردد./ارائه اصل و کپی رسید تخریب و نوسازی ساختمان/تحویل اصل قبوض تأسیسات ساختمانی نظیر قبض آب، برق، گاز، تلفن/ارائه مدارک مربوط به پایان‌کار ساختمان/تشکیل پرونده توسط مالک دفاتر خدمات الکترونیک :مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک شامل اصل و کپی مدرک مالکیت ساختمان، شناسنامه مالک به همراه کپی شناسنامه، فیش نوسازی به همراه کپی آن، برگه ی صورت مجلس به همراه کپی آن، برگه ی انحصار وراثت به همراه کپی آن، گواهی قانون ۶ و ۸ زمین شهری، ارائه ی نقشه ی GIS، حضور مالک یا مالکان، در صورت وجود وکیل ارائه ی برگه ی وکالت. پس از انجام این مراحل اجازه ی بازرسی از ساختمان صادر می‌شود. مامور شهرداری با بازدید خود تمامی اطلاعات مربوط به ملک را به صورت کامل ثبت می‌کند. برای اثبات مالکیت باید تمام مدارک مانند سند شش ‌دانگ مالکیت، قرار داد واگذاری شهری، نامه ی سازمان اوقاف، مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری شهر مورد نظر و بنچاق مربوطه نیز ارائه شود.ارسال دستور نقشه برای مالک بعد از بازدید شهرداری :در این قسمت مراحل ساخت ساختمان، تعداد طبقات ساختمان، مساحت هر طبقه از ساختمان، اصلاحیه های مربوط شهرداری، دیگر موارد مورد نیاز برای طراحی نقشه از سوی شهرداری نیز لحاظ می‌شود و همگی به صورت یکجا برای متقاضی ارسال می‌شود.طراحی نقشه؛ مهم ترین گام در اخذ پروانه ساخت:در این قسمت بعد از طراحی فاز یک توسط گروه طراح، طراحی بر اساس دستوراتی که در نقشه ذکر شده است انجام می‌شود، در مرحله ی بعد نقشه با ضوابط آتشنشانی و شهرداری مطابقت پیدا می‌کند، سپس نقشه ی طراحی شده برای بررسی های کلی به دفاتر خدمات الکترونیکی ارسال می‌شود.پرداخت عوارض تخریب و نوسازی:بعد از اینکه نقشه شما توسط دفاتر خدمات الکترونیک تایید شد پروانه ی شهر داری برای شما صادر شد باید نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنید. مبلغ عوارض برای هر قسمت از شهر و  هر منطقه ای  بر اساس تراکم ساختمان موجود و با توجه به تعداد طبقات و متراژ ساختمان برای شما محاسبه می‌شود و باید بر اساس این شواهد نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنید.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *