تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ،از کارافتادگی و ورشکستگی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت

الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت:

مبنای حقوقی دادخواست :

در قرارداد مشارکت در ساخت ، معمولاً سازنده انجام مراحل اداری و ثبتی لازم برای ملک رابه عهده می گیرد .

در این رابطه ، همکاری مالک با سازنده به صورت دادن وکالت کاری و تحویل مدارک ملک در مواقع لزوم ، نمایان می شود.

برای انجام مراحل اداری در ادارات مالیاتی، ادارات ثبت و شهرداری در برخی مواردنیاز به ارایه ی اصل سند مالکیت ملک ، وجود دارد.

به همین خاطر در قراردادهای مشارکت ، پیش بینی می کنند که مالک باید سند رسمی ملک را به سازنده یا شخص دیگری تحویل دهد و آن را به امانت بگذارد.

اگر مالک به این تعهد عمل نکند، سازنده می تواند وی را به تحویل سند، الزام کند و الزام وی را از دادگاه بخواهد.

الزام سازنده به اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی

طرفین دعوی :

خواهان دعواي الزام مالک به ارایه ی اصل سند مالکیت  کسی است که می خواهد اسناد مربوطه به وی تحویل شود ( در اینجا سازنده ی قرارداد مشارکت در ساخت)

خوانده ی این دعوی شخصی است که در قرارداد به تحویل سند مالکیت تعهد داده است ( در مورد دعوی پیش رو این شخص مالک است).

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی الزام مالک به ارایه ی اصل سند مالکیت در دادگاه محل اقامت خوانده ، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد، می تواند مطرح شود.

نحوه ی اجرای رأی :

در این دعوا در صورتیکه محکوم علیه (خوانده) به اراده ی خود ،مفاد حکم را اجرا نکند (سند مالکیت را ارایه ندهد) ، رأی از طریق قوه ی محاکمه قابل اجرا نیست.

فایده ی عملی طرح این دعوا این است که در صورتیکه مالک با وجود الزام قانونی، از ارایه ی سند خودداری کند ، سازنده حق فسخ قرارداد را پیدا خواهد کرد.

در حقیقت کاربرد این دعوا در جایی است که درخصوص تخلف مالک در ارایه ی سند برای سازنده حق فسخ،پیش بینی نشده است .

در این حالت به وسیله ی این دعوی فسخ ممکن می شود.

الزام مالک به ارایه ی اصل سند مالکیت__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
الزام مالک به ارایه ی اصل سند مالکیت__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا :

1- الزام به ارایه ی اصل سند مالکیت به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت داده شده است.
2- این دعوا با دعوای الزام به استرداد اسناد مالکیت تفاوت دارد.
3- اگر در قرارداد در صورت تخلف مالک به سازنده حق فسخ پیش بینی شده باشد ،نیازی به طرح دعوای الزام مالک به تحویل اسناد نیست و می توان مستقیماً برای فسخ اقدام کرد فایده این دعوا در موردی است که شرط فسخ در قرارداد ذکر نشده باشد.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ekhtebar.ir%2F%25D8%25B1%25D8%25A3%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25DB%25B8%25DB%25B3%25DB%25B1-%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25A3%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%2F&psig=AOvVaw1QnOclV4XEsjsfpPD0XPvu&ust=1718777873110000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjI4NbWwOSGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

سند مالکیت رسمی نسبت به دیگر انواع سند که به صورت عادی و بدون دخالت مقامات رسمی تنظیم می شوند مزایای بسیاری دارد که باعث شده است قانون، تنظیم آن را برای املاک یعنی اموال غیر منقول مانند زمین و ساختمان الزامی کند. مهمترین مزیت اخذ سند مالکیت رسمی این است که اعتبار بسیار بالایی دارد و باعث می شود مالکیت فرد به راحتی در مراجع رسمی به اثبات برسد. به نحوی که در قسمت قبل بیان شد نسبت به سند رسمی تنها ادعای جعل با ارائه دلیل و اثبات آن امکان پذیر است که در موارد بسیار نادری اتفاق می افتد و اثبات آن هم کار دشواری است. در واقع اگر سند عادی داشته باشید و طرف مقابل نسبت به آن ایراد وارد کند شما هستید که باید اصالت سند را اثبات کنید اما اگر سند رسمی داشته باشید و طرف مقابل مدعی جعلی بودن آن شود، طرف مقابل باید ادعای خود را ثابت کند نه شما.مزیت دیگر در اخذ سند مالکیت رسمی این است که با توجه به ثبت نام مالک ملک در دفتر مخصوصی در اداره ثبت که دفتر املاک نامیده می شود، امکان استعلام نام مالک از شهرداری و اداره ثبت در زمان معاملات مربوط به املاک وجود دارد و این مساله احتمال ارتکاب جرایم ملکی مانندفروش مال غیر و … به شدت کاهش می دهد.در برخی دعاوی یا صدور برخی قرارها در اختیار داشتن سند رسمی کمک زیادی به صاحب آن می کند و به نوعی یک امتیاز محسوب می شود. برای مثال، اگر دعوای شخص مدعی، مستند به سند رسمی باشد دیگر لزومی ندارد برای جبران خسارت های احتمالی طرف مقابل مبلغی را به عنوان تامین خواسته به دادگستری بدهد.از دیگر تفاوت های سند رسمی با سند عادی این است که در سند رسمی تاریخ تنظیم سند هم در برابر طرفین و وراث آن ها و هم در برابر اشخاص دیگر یعنی اشخاص ثالث معتبر است، اما تاریخ تنظیم سند عادی صرفا نسبت به طرفین و وراث آن ها اعتبار دارد.موارد اخذ سند مالکیت رسمی برای ساختمان بدون سند:با توجه به تعریف سند رسمی و مزایای آن در قسمت های قبل، حتما متوجه ضرورت اخذ سند مالکیت رسمی شده اید. املاک، بر اساس وضعیت ثبتی خود یعنی بر اساس اینکه آیا در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده اند و برای آن ها سند رسمی مخصوص صادر شده است یا خیر دارای سه وضعیت ۱) ثبت نشده، ۲) در جریان ثبت و ۳) ثبت شده هستند. گاهی اوقات ممکن است زمینی که یک ساختمان بر روی آن احداث شده در اداره ثبت، ثبت شده باشد اما ساختمان ثبت نشده و سند رسمی نداشته باشد. در این صورت، باید برای آن ساختمان اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی کرد که بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی از طریق تشکیل هیاتی به نام هیات حل اختلاف و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی متقاضی امکان پذیر است. موارد اخذ سند مالکیت رسمی بر اساس این قانون شامل موارد زیر می شود:لف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک ‌نفر از ورثه وی.پ –  مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.فرایند اخذ سند مالکیت رسمی برای ساختمان بدون سند:خذ سند مالکیت رسمی دارای مراحلی است که باید به دقت طی شوند تا بتوانید سند رسمی را با موفقیت دریافت کنید..تهیه و ارائه مدارک لازم: اولین مرحله برای اخذ سند مالکیت رسمی، ارائه مدارکی است که بر اساس قانون مورد نیاز است. این مدارک بسته به اینکه مالکیت شما به چه صورت باشد متفاوت است و موارد دقیق آن با کسب مشورت از وکیل و مشاور حقوقی تعیین می شود، اما به طور کلی باید هر سندی از جمله قولنامه یا مبایعه نامه را که نشان دهنده انتقال مالکیت ساختمان به شما باشد تهیه کرده و ارائه دهید.تهیه نقشه یو تی ام (UTM) از ملک مورد نظر: مرحله بعدی این است که با کمک کارشناس نقشه برداری نقشه یو تی ام ملک مورد نظر را تهیه کنید. این نقشه در قالب سی دی و با مهر و امضای کارشناس تهیه می شود و قابل ارائه به هیات حل اختلافی است که به تقاضای شما رسیدگی می کند.ثبت درخواست در «سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت»: پس از تهیه اسناد و مدارکی در ابتدای این قسمت گقته شد، باید از این اسناد فایل اسکن تهیه کنید و با مراجعه به سامانه مخصوصی که برای ثبت تقاضای اخذ سند مالکیت رسمی در نظر گرفته شده است به آدرس https://sabtemelk.ssaa.ir/ اسکن مدارک خود ارسال کنید. پس از ثبت درخواست، آدرس اداره ثبتی مربوط به محل ملک مورد نظر تعیین می شود تا اسناد و مدارک خود را به آن پست کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد. پس از انجام بررسی های لازم توسط هیات حل اختلاف اداره ثبتی، در صورتی که این هیات با درخواست شما برای صدور سند مالکیت رسمی موافق باشد، مراحل صدور سند توسط اداره ثبت انجام شده و سند به آدرس اعلام شده توسط شما ارسال می شود.

مستندات قانونی :

ماده 219 قانون مدنی

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

ماده ۲۲۵ قانون مدنی

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده‌ای داشته باشید می‌توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *