اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به چه صورت است؟

اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به چه صورت است؟ اصل این است که زوج نمی تواند با داشتن همسر اقدام به ازدواج مجدد نماید مگر در مواردی استثنایی که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده ذکر شده است که در این صورت زوج می تواند با داشتن دلایل و مستندات اجازه ازدواج مجدد را […]

(دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود)

blank

(دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود) دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی و تجار فقط زمانی پذیرفته میشود که درخواست ورشکستگی ارائه کرده باشند www.instagram.com/mehdadgar همچنین اگر دادخواست اعسار از سوی این افراد طرح شود دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست بدوی را صادر می کند جزای افرادی که برای […]

خلع ید چیست؟

blank

خلع ید چیست؟ یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیر منقول خانه زمین باغ است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد در مفهوم ساده دعوای خلع یدهنگامی مطرح می گردد که شخصی به طور غیر قانونی در مال غیرمنقول دیگری تصرف نماید و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرفان خارج […]

نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر از جانب مالک چگونه است؟

blank

نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر از جانب مالک چگونه است؟ از قرارداد های رایج که امروزه بسیار کاربرد دارد قرارداد اجاره است اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و در ازای استفاده آن اجاره بها به موجر پرداخت میکند مستاجر و موجر به موجب عقد اجاره در […]

فروش مال غیر چیست وچه مجازاتی دارد؟

blank

فروش مال غیر چیست وچه مجازاتی دارد؟ فروش مال غیریکی ازاشکال متقلبانه تجاوز وتعدی به اموال دیگری وحق مالکیت مربوط به آن تلقی میشود www.instagram.com/mehdadgar تعریف حقوقی فروش مال غیر: نقل وانتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگریست ودراین صورت شخص جرم مرتکب شده است به واقع جرم انتقال وفروش مال دیگری یکی ازاشکال خاص […]

فسخ نکاح چیست وتفاوت آن باطلاق چه می باشد؟

blank

فسخ نکاح چیست وتفاوت آن باطلاق چه می باشد؟ یکی از روش‌های برهم زدن ازدواج فسخ نکاح است هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد به منظور رهایی و از قید ازدواج می توان با شرایطی ازدواج را فسخ نمود فسخ نکاح دشواری ها و محدودیت های طلاق را […]

طلاق توافقی و شرایط مطالبه مهریه در آن چیست؟

blank

طلاق توافقی و شرایط مطالبه مهریه در آن چیست؟ درطلاق توافقی آن چنان که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر جدایی مسائل مالی و غیرمالی مرتبط با ایام زناشویی توافق دارند کما اینکه اگر توافق در مورد موارد مذکور نباشد طلاق توافقی به سرانجام نخواهد رسید مهم‌ترین موضوع در طلاق توافقی مطالبه مهریه […]

حق حبس زوجه چیست؟

blank

حق حبس زوجه چیست؟ به زبان کاملا ساده حق حبس زوجه یعنی تا زمانی که خانم مهریه خود را به صورت کامل دریافت نکرده می تواند از انجام وظایف زناشویی که در برابر مرد دارد خودداری کند www.instagram.com/mehdadgar حق حبس زن از قوانینی است که کمتر کسی درباره شرایط آن می داند و از آن […]

مرجع صالح دعوای مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟

blank

مرجع صالح دعوای مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟ با توجه به رای وحدت رویه شماره۶۸۸مورخ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاه های ذیل را دارد: ۱_ دادگاه هایی که در حوزه آن چه کسی صادر شده است ۲_ دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد ۳_ دادگاهی […]

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری کدامند؟

blank

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری کدامند؟ دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری در قوانین ایران به‌صورت حصری بیان شده است نکته مهمی که قبل از هر اقدامی در جهت انتخاب نهاد داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف باید به آن توجه نمود این است که آیا موضوع اختلافی قابل ارجاع به داوری […]