نکاتی که در خصوص اجراییه چک از طریق دادگاه و یا اجرای ثبت باید بدانیم چیست؟

نکاتی که در خصوص اجراییه چک از طریق دادگاه و یا اجرای ثبت باید بدانیم چیست؟

بقلم وکیل محمدرضا مه

تفاوت چک هایی که از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته می‌شود با چک‌هایی که از طریق دادگاه مطالبه می شود چیست؟

روش های وصول چک چیست؟

مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری

مراجعه به دادگاه حقوقی و تنظیم دادخواست

مراجعه به اداره ثبت و تقاضای صدور اجراییه

روش اجرا گذاشتن چک های برگشتی ازطریق اجرای ثبت چیست؟

مطابق ماده ۲ قانون صدور چک شرط اولیه و اساسی وصول چک به شیوه ثبتی این است

که چک باید عهده یکی از بانک های مجاز کشور صادر شده باشد دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام

یا قسمتی ازوجه آن را به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتها برگشت چک و عدم پرداخت گردد

می تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید

در صورت وجود شرط مذکور می توان به ادارات ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه برای وصول چک نمون صدور اجراییه برای وصول چک به شیوه ثبتی مدارک زیر را لازم دارد

اصل و فتوکپی برابر با اصل چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن

کارت ملی متقاضی

دستی مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن توسط بانک در گواهی عدم پرداخت گردد

دریافت فرم تقاضای صدور اجراییه چک از اداره ثبت و تکمیل آن

در ارتباط با نحوه مطالبه وجه چک از طریق واحد اجرائیات اداره ثبت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک بدین روش بیان نموده است:

بنابراین مطابق با ماده فوق الذکر مشخص می گردد که دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده

وبا تقدیم مدارک خود تقاضای صدور اجرائیه می نماید دفتر اسناد رسمی اجرایی را صادر نموده و پرونده به اداره ثبت واحد اجرائیات فرستاده می‌شود

در واحد اجرایی اقدامات مربوط به شناسایی و توقیف اموال به ترتیب فوق الذکر انجام می گردد

همچنین در صورتی که بیمه فرارو بدهکار وجود داشته باشد به تقاضای طلبکار واحد اجرائیات بدهکار را ممنوع الخروج می نماید

www.instagram.com/mehdadgar

صدور اجراییه چک از طریق دادگستری چگونه است؟

در صورت تقاضای دارنده چک برای صدور اجراییه چک از طریق دادگاه چک باید شرایط زیر را داشته باشد:

مشروط نباشد و پرداخت چک بدون هیچگونه قید و شرطی صادر شده باشد

بابت تضمین معامله تضمین حسن انجام کار و غیر صادر نشده باشد

کننده چک نسبت به چه کسی صادر به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را نداده باشد

در این صورت دارنده چک می تواند از طریق دادگاه برای مطالبه وجه چک اقدام کند

مراجع صالح برای صدور اجراییه چک بلامحل در دادگاه ها به موجب ماده ۲۳ قانون صدور چک چنانچه مبلغ خواسته ۲۰ میلیون تومان

https://mehdadgar.ir/2023/01/10 و کمتر از آن باشد شورای حل اختلاف محل و چنانچه مبلغ خواسته بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است

در انتها هر گونه سوالی در خصوص چک های برگشتی و نوع ثبت دادخواست آن در اجرای ثبت یا دادگاه ها دارید می‌توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *