عده طلاق چیست و شامل کدام قوانین و مقررات می باشد؟

عده طلاق چیست و شامل کدام قوانین و مقررات می باشد؟

عده طلاق چیست؟
عده به معنای مدتی است که زن بعد از جدایی از شوهر خود در حالت انتظار به سر می‌برد در این ارتباط ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در مورد تعریف عده بیان نموده است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح اومنحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند

www.instagram.com/mehdadgar

انواع عده کدامند؟
عده طلاق
عده وفات

در قرآن کریم در مورد عده زنان در طلاق و مدت نگه داشتن آن بیان شده است که زن بعد از انجام طلاق موظف است که سه ماه (به مدت سه پاکی) ثبت نموده و بعد می تواند مجددا ازدواج نماید

مدت عده چقدر است؟
ماده ۱۱۵۲قانون مدنی در مورد عده طلاق و فسخ نکاح بیان داشته است که طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طرح است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است

در مورد خانم های باردار ادویه فوق تا زمان وضع حمل آنان می باشد

قانون مدنی در مورد عده زنان یائسه و زنان غیر مدخوله در ماده ۱۱۵۵ بیان نموده است زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود

ماده۱۱۵۶ قانون مدنی در ارتباط با عده زنی که شوهر او غایب و مفقودالاثر است بیان نموده است زنی که شوهر غایب ومفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد

در ارتباط با زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کرده است ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی بیان داشته است زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق را نگه دارد

اداره دهم خصوص زنان است از جمله تبعات انحلال ناشی از طلاق فوت و غیره می باشد در واقع مانع موقتی در ازدواج مجدد به صورت فوری بعد از طلاق می باشد در واقع می‌توان اینگونه بیان نمود که عده طلاق فرصتی است که طی آن مدت زن و مرد میتواند درباره بازگشت به زندگی و تبعات و نتایج جدایی تفکر نموده و اطمینان حاصل نمایند که آیا تصمیم درستی را اتخاذ کرده یا خیر اختیار را به مرد داده است که جهت جلوگیری از،از هم گسیختگی نهاد خانواده با رجوع از طلاق در مدت عده اثرطلاق را ازمیان برده و زندگی مشترک را دوباره آغاز نماید

در انتها هر گونه سوالی در خصوص بحث عده در طلاق و فوت دارید می‌توانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمد رضامه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *