دستور بانک مرکزی درخصوص مجوز گرفتن کارت هدیه وبن کارت

چه کسانی نمی توانند کارت هدیه و بن کارت دریافت کنند؟

جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره صدور کارت هدیه و بن کارت توسط بانک هاحاکی از آن است چه افرادی که دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده کسانی که حق دریافت خدمات بانکی را ندارند و اشخاص که حساب آنها مسدود شده است نمی توانند کارت هدیه یابم کارت دریافت کنند

www.instagram.com/mehdadgar

به گزارش ایسنا روز گذشته بانک مرکزی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را مورد بازنگری قرار داد و به شبکه بانکی ابلاغ کرد که مهمترین تغییرات صورت گرفته در این دستورالعمل شامل صدور کارت هدیه توسط هر موسسه اعتباری برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن موسسه اعتباری امکان‌پذیر است صدور کارت هدیه در هر موسسه اعتباری به صورت غیرحضوری صرفاً از طریق ابزارهای پذیرش همان موسسه اعتباری مجاز است حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هدیه و معادل ۱۰۰ هزار تومان است و حداکثر مبلغ آن از ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون تومان افزایش یافت و حداکثر مدت اعتبار کارت هدیه نیز از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است
دستورالعمل که حاوی ۲۰ ماده ۱۶ تبصره است در یکی از بندهای خود موسسه اعتباری و بانک‌ها را موظف کرده است هنگام صدور کارت هدیه و بن کارت تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از مشتری اخذ و در صورت خودداری مشتری از ارائه این تعهد یا خودداری از عمل به تعهدات موسسه اعتباری باید از ارائه خدمات به ایشان خودداری کند

وظایف بانک‌ها در قبال صدور کارت هدیه چیست؟
با توجه به اینکه کارت هدیه حداکثر به مدت دو سال دارای اعتبار است و پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارت‌های هدیه در تمام شعب موسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت است موسسه اعتباری موظف است پس از تاریخ انقضای کارت هدیه و در صورت عدم ارائه جسم کارت حدی به دلایلی نظیر مفقودی پرداخت مانده مصرف شده کارت هدیه را صرفا بر اساس درخواست مشتری و بعد از احراز هویت وی پرداخت کند همچنین بانک موظف است قبل از تاریخ انقضای کارت هدیه در صورت ارائه جسم کارت هدیه با درخواست مشتری و پس از احراز هویت وی نسبت به تعویض تولید مجدد رمز و رفع مسدودی کارت هدیه اقدام کند

پیگیری های قانونی در صورت مفقودی کارت چیست؟
از دیگر وظایف موسسات اعتباری در قبال صدور کارت هدیه و بن کارت این است که ساز و کاری را فراهم کند تا از طریق آن ردیابی تمامی تراکنش‌های هر کارت ساده و همچنین اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارتهای هدیه و یا بن کارت‌های صادره مبالغ آن برای هر مشتری به همراه مانده مصرف نشده کارت‌های هدیه و بن کارت‌های صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه امکان‌پذیر باشد از سوی دیگر بانک‌ها باید اطلاعات تراکنش‌های کارت‌های هدیه و بن کارت‌های صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانک‌ها اعلامی توسط بانک مرکزی نگهداری کنند و تخلف از آن مشمول مجازات‌های مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می شود

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *