چک وعده دار __موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

چک صیادی فاقد وصف کیفری قسمت 3 {دعاوی چک}

چک صیادی فاقد وصف کیفری قسمت 3 {دعاوی چک}

چک صیادی فاقد وصف کیفری قسمت 3 یا چک صیادی حقوقی

در این مقاله در ادامه دو پست قبلی که در خصوص چک صیادی فاقد وصف کیفری در دو مقاله  مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست قسمت 1 و نکاتی در خصوص چک های صیادی فاقد وصف کیفری قسمت 2به مواردی اشاره میکنیم که در ان چک صیادی فاقد وصف کیفری بوده و در اصطلاح امکان شکایت کیفری در انها وجود ندارد.

الف:هرگاه بدون قید در متن چک صیادی ثابت شود که وصول وجه ان منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام کار،معامله و یا تعهدی بوده است.

 اگر صادرکننده چک را به تاریخ روز صادر و به دارنده تحویل دهد ولی شرط کنند که دارنده، چک را روز بعد به بانک ارایه و وصول نماید ولی دارنده چک را همان روز به بانک ارایه و چک بلامحل باشد،نتنها جرم چک صدور چک بلامحل محقق نشده است بلکه در صورت احراز ارکان جرم خیانت در امانتدارنده تحت تعقیب این عنوان کیفری قرار خواهد گرفت.

اگر طرفین در مشروط یا تضمینی بودن چک اختلاف داشته باشند قول کدام یک مقدم تر است؟

اصلاولیه بر غیر مشروط و غیر تضمینی بودن چک میباشد زیرا وفق اصل عدم زیادت که به اصل عدم ازلی رجوع میکند شرط، یک امر اضافه بر اصل چک محسوب میشود و اصل بر عدم زیادت ان است.اما از حیث مقتضای ظاهر یعنی انچه در جامعه دیده میشود به نظر میرسد نسبت به وجود شرط در چک ظاهری وجود ندارد و هر دو چک صیادی مشروط و غیر مشروط در جامعه به یک اندازه استفاده میشوند لذا باید به اصل عمل کنیم و چک صیادی را غیر مشروط بدانیم که مفاد ان با اصل تنجیزی بودن اسناد تجاری هم مطابقت دارد. در نتیجه قول کسی که مدعی غیرمشروط بودن چک صیادی است مقدم تر است.{شماره تماس موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر 77723606}
چک صیادی حقوقی.موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
چک صیادی فاقد وصف کیفری

ب:در صورتیکه ثابت گردد چک صیادی بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی چک صیادی مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صیادی باشد{چک صیادی وعده دار}

اگر تاریخ صدور چک صیادی مقدم بر تاریخ سررسید ان باشد اصطلاحا به ان چک وعده دار گفته میشود.صدور چک صیادی وعده دار به موجب قانون چک در سال 1372 ممنوع و جرم تلقی شده بود اما قانون گذار در سال 1382 نه تنها از ان جرم زدایی نمود بلکه ممنوعیت ان را نیز برداشته است وصرفا مقرر داشت که اگر چک صیادی وعده دار باشد در صورت بلامحل بودن قابل تعقیب کیفری نیست و چک صیادی بلامحل در صورتی قابل تعقیب کیفری است که اصطلاحا به روز باشد.

چک‌برگشتی چه زمانی جرم است؟ موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

مهمترین نکته ای که در بحث چک های صیادی وعده دار مورد بحث است و در پرونده های مربوط به صدور چک صیادی بلامحل نیز رکن اصلی رسیدگی به پرونده را تشکیل میدهد.

برخی معتقدند اصل به روز بودن چک صیادی است و وعده دار بودن بر خلاف اصل است.لذا بار اثبات وعده دار بودن بر عهده متهم است.شاید استظهار از ماده 13 قانون صدور چک که مقرر داشته {در صورتیکه ثابت شود چک وعده دار است} نیز دلیل دیگر این گروه باشد زیرا در این ماده قانون گذار وعده دار بودن را نیازمند به ثابت شدن دانسته و اصل را بر عدم ان دانسته است.اما برای اظهارنظر صحیح در این موضوع باید به بررسی امارات قانونی اصل وظاهر وعده دار بودن چک صیادی بپردازیم.

د:تحصیل مجرمانه چک صیادی

وفق ماده 7 ق.ص.چ مقرر میدارد:{این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده نمیباشد} چنانچه چک صیادی بلامحل بابت معامله نامشروع مانند قمار یا ربا صادر شده باشد قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. {در صورت نیاز به مشاوره با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر میتوانید با مرجعه به سایت https://www.mehdadgar.ir  در قسمت تماس با مشاورین حقوقی از خدمات حقوقی ما بهره مند شوید.

 

همچنین هرچند در این تبصره از عبارت چک های بلامحل استفاده شده اما از انجا که مجازات جرم صدور چک صیادی از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت بلاجهت به ماده 7 ق.ص.چ احاله شده است این تبصره در این دو جرم نیز جاری میشود. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.irna.ir%2Fnews%2F84114553%2F%25DA%2586%25DA%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25AA%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2587-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA&psig=AOvVaw1LmnTuV2MQOER9skVnyQmz&ust=1693811719792000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CA4QjRxqFwoTCKjFmsTyjYEDFQAAAAAdAAAAABAt

با توجه به مطالب بالا اگر شخصی چک صیادی را صادر نماید و سپس این چک مورد سرقت یا خیانت در امانت واقع شود و سپس به دست شخص ثالث حتی با حسن نیت برسد این شخص ثالث علیه صادر کننده شکایتی دایر بر صدور چک بلامحل یا صدور چک از حساب مسدود مطرح کند به استناد تبصره ماده 7 قرار منع تعقیب یا حکم به برایت صادر میگردد.

در نهایت چنانچه نظر و دیدگاهی در خصوص این مقاله داشته میتوانید در انتها در قسمت دیدگاه به ما اعلام نمایید.

همچنین در صورت هرگونه مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت در زمینه دعاوی چک میتوانید با شماره های موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر 77723606 و 77724264 تماس بفرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *